Over ons

moderniteit en historisch besef.

Op 21 mei 1803 zijn 26 vooraanstaande inwoners van Zaltbommel bijeen in het Stadskoffiehuis -het tegenwoordige Cello- op de Markt naast het Stadhuis. Zij besluiten tot het oprichten van een sociëteit waar zij in kleine besloten kring van gedachten kunnen wisselen over de toestand van het land en andere onderwerpen die zij van belang achten. Het is niet de eerste sociëteit in Zaltbommel. Tussen 1787 en 1798 zijn er vier voorgangers geweest met afwisselend een prinsgezind en patriottisch karakter, die al naar gelang de politieke situatie opgericht of weer verboden werden. Het initiatief in 1803 gaat uit van leden van het stadsbestuur die ook allen lid worden. Eerste voorzitter is Nicolaas le Balleur, heer van Hurwenen en schepen van Zaltbommel. Voor 250 gulden per jaar wordt de grote voorzaal en een achterkamer op de eerste verdieping van het Stadskoffiehuis gehuurd. Daar komen de leden bijeen. De gewone leden wonen in Zaltbommel en betalen 12 gulden per jaar, de honoraire wonen buiten de stad en betalen de helft. Officieren van het garnizoen behoren tot de honoraire leden. Een naam heeft de sociëteit nog niet. Pas bij het 25-jarig bestaan in 1828 wordt de naam ‘De Verdraagzaamheid’ ingevoerd.

Op 2 oktober 1871 heeft voorzitter Bernard van Merlen het huidige gebouw “De Verdraagzaamheid” in aanwezigheid van 56 leden geopend.

Het tweehonderdjarig bestaan wordt in 2003 feestelijk gevierd. In de daaropvolgende jaren groeit het aantal leden gestaag en in 2009 wordt de grens van 100 leden gepasseerd. Het bezoek op de donderdagavonden neemt dan ook toe, mede dankzij een actief sportief beleid, resulterend in een commissie voor het bridgen, biljarten en golfen. Tegenwoordig zijn een groot aantal leden ook actief met hardlopen.

Ieder jaar zijn er een aantal vaste evenementen die traditioneel rond dezelfde periode plaatsvinden en door een groot aantal leden worden bezocht en gewaardeerd. Deze worden aangevuld met diverse thema avonden met lezingen over actuele onderwerpen, presentaties over speciale activiteiten van leden en andere leuke activiteiten. 

In 200 jaar is er veel veranderd in de samenstelling van het leden bestand.
Waar initieel de samenstelling bestond uit de ‘notabelen’ is het tegenwoordig een goede doorsnede van de samenleving van Zaltbommel en omstreken.