Aanmelden als aspirant lid

Van introducé naar lid.

U heeft de intentie om lid te worden en u heeft minimaal 2 leden die u willen introduceren. Via dit formulier vragen we u om uw gegevens op te geven, zodat we alles hebben wat nodig is voor een soepele toetreding tot Sociëteit De Verdraagzaamheid. Deze informatie wordt gedeeld met de ‘begeleidingscommissie’ en wordt bij toelating tot de vereniging opgenomen in het leden administratie systeem. Delen van de informatie worden ook op het beveiligde deel van de website geplaatst, bij ‘onze leden’.